Evlendirme Daireleri Ankara

Polatlı Evlendirme Dairesi

Polatlı Evlendirme Dairesi

Polatlı Evlendirme Dairesi Hakkında

Başvuru Esnasında Gereken Evraklar

Çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin Polatlı Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde, Evlendirme Memurluğumuza birlikte müracaat edebilirler.
(Her ikisinin de yerleşim yeri adresi Polatlı Belediyesi sınırları dışında olup da Belediyemizde nikah akdi gerçekleştirmek isteyen çiftler, içlerinden birinin bağlı olduğu belediyenin Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek “Evlenme İzin Belgesi” getireceklerdir.)

1- EVLENME BEYANNAMESİ:

Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir. (Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesinden “İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.)
Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, Birimimizce verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

2- VESİKALIK RESİM (4 ADET):

Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

3-NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ:

Evlilik için nüfus kayıt örnekleri getirilecektir.

4-NÜFUS CÜZDANI:

Müracaat sırasında aslı ve fotokopileri getirilecektir.

5-SAĞLIK RAPORU :

Polatlı AÇS Merkezlerinde Rapor haline getirilecektir. (Raporlar resimli ve mühürlü olacaktır.)

EVLENME YAŞI:

18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.
17 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne - baba veya vasinin, Muhtar veya Noter huzurunda veya birimimizde imzalarının alınması suretiyle onaylatılacak, nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir. Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir. Anne - baba veya vasi nikahta bulunacaklardır.
16 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.
YABANCI UYRUKLULUK:
Bağlı bulunduğu Konsolosluktan alınacak Türkçe Bekarlık Belgesi (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatılacaktır.
- Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte Notere tasdik ettirilecektir.
- Çiftler Türkçe bilmiyorlarsa, Evlenme Beyannamesi 2 adet doldurulduktan sonra çiftlerin diline tercüme ettirilerek Noterden onaylatılacaktır. Müracaatta ve nikahta tercüman bulunduracaklardır.
- Bekarlık Belgelerinde; Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Bekar, boşanmış veya dul) uygun olan yazılacaktır. (Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.) Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir. Bekarlık Belgelerinde evlenmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunacaktır.
Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır. (180 Gün)

Yorumunu çok merak ediyoruz 😍

Bu firma ile ilgili tecrübelerini yazarak evlenecek çiftlerin karar sürecine yardımcı olabilirsin.