Evlendirme Daireleri Uşak

Ulubey Evlendirme Dairesi

Ulubey Evlendirme Dairesi

Ulubey Evlendirme Dairesi Hakkında

Ulubey Evlendirme Dairesi

"Evlenecek olan çiftlerden en az biri Uşak ‘da ikametgah etmesi gerekmektedir. Farklı illerden evlenme belgesi ile müracaat edenlerden bu belge aranmaz.
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Örneği
Evlenme Beyannamesi
iki örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.
Altışar Adet Vesikalık Fotoğraf
Verilecek altışar adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.
Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu
Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir sağlık raporları evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren ""resmi sağlık kurulu raporu"" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.
Evlenme Ehliyet Belgesi
Evlendirme memuru başvuranların medeni hallerinin tespiti için Nüfus Müdürlüğünden ""evlenme ehliyet belgesi"" ister, evlenmede esas bu belgedir,
Rıza Belgesi
16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.
Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;
a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki ""rıza belgesi"" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.
b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.
c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir."

Yorumunu çok merak ediyoruz 😍

Bu firma ile ilgili tecrübelerini yazarak evlenecek çiftlerin karar sürecine yardımcı olabilirsin.